block mint főnév:

kőlapfőnév

megakasztfőnév

tömbfőnév

rönkfőnév

akadályfőnév

kőkockafőnév

kliséfőnév

jegyzettömbfőnév

háztömbfőnév

féktuskófőnév

fatuskófőnév

eldugulásfőnév

csigasorfőnév

blokációfőnév

block mint ige:

zárolige

megakasztige

gátolige

elzárige

eltorlaszolige

elrekesztige

befagyasztige

block mint határozószó:

elzárhatározószó

block jelentése kifejezésekben

block - jegyzettömb

block - zárol

block - megakaszt

block - gátol

block - elzár

block - eltorlaszol

block - elrekeszt

block - befagyaszt

block - tömb

block - rönk

block - kőlap

block - kőkocka

block - klisé

block - háztömb

block - féktuskó

block - fatuskó

block - eldugulás

block - csigasor

block - blokáció

block - akadály

blockade - ostromzár alá vesz

blockade - blokád

blockade - ostromzár

blockade - elzár

blockade - körülvesz

blockage - forgalom elakadása

blockage - eltorlaszolt

blockage - eltorlaszolás

roadblock - úttorlasz

roadblock - útakadály

roadblock - tankcsapda

blockhead - tökfej

unblock - szabaddá tesz

unblock - féket kienged

unblock - eltávolít

unblock - éket kivesz

blockhouse - blokkház

blockhouse - ácsolt faház

blockhouse - börtön

blockhouse - erődház

blockhouse - erődített őrhely

blockhouse - erődített őrház

blockhouse - gerendaház

blockhouse - kiserőd

blockhouse - térköz őrház

blockhouse - térköz őrhely

raise the blockade - ostromzárat megszüntet

he is a chip of the old block - apja fia

put the block - kivégez

office block - irodaépület

office block - irodaház

in one block - egyben

he is a chip of the old block - apjára üt

run the blockade - ostromzáron keresztülhatol

hawse-block - horgonyláncnyílás fedőlapja

hawse-block - horgonyláncnyílás zárólapja

go around the block - tudja, merre hány lépés

go around the block - tapasztalatra tesz szert

reblock - átalakít

zinc block - cinkográfiai klisé

running block - futómacska

running block - mozgó csiga

standing block - állócsiga

starting-block - rajtgép

swivel block - forgó csigasor

unblock a suit - kibont egy színt

zinc block - cink klisé

zinc block - cink nyomólemez

a block of stone - kőkocka

blockish - lassú észjárású

anvil-block - üllőalátét

anvil-block - üllőágy

anvil-block - üllőtőke

anvil-block - üllőtönk

block calendar - előjegyzési naptár

block calendar - letéphető naptár

block diagram - elvi rajz

block in - nagy vonalakban vázol

block in - vázlatosan berajzol

block lava - bazaltláva

block letter - nyomtatott betű

block of flats - bérház

block out - vázlatosan kitervel

block shears - bádogvágó olló

counterweight block - ellensúlytömb

blockish - nehéz felfogású

blockish - ostoba

blockishly - bután

blockishly - ostobán

building blocks - építőkockák

chip of the old block - apja fia

chip off the old block - apja fia

chock-a-block - összepréselve

chockablock - összepréselve

chock-a-block - szorosan egymás mellett

chockablock - szorosan egymás mellett

chopping block - húsvágó tőke

cooler block - jégakku