kihívás - leggyakoribb fordítása

challenge mint főnév:

kihívásfőnév

feladatfőnév

érdeklődéskeltésfőnév

challenge mint ige:

keltige

vitatige

visszautasítige

tiltakozikige

provokálige

óvást emelige

megállásra felszólítige

kiváltige

kiprovokálige

kihívige

kifogásol (esküdtek személyét)ige

kétségbe vonige

kérdőre vonige

igényt tartige

felszólítige

felhívige

felelősségre vonige

ellentmondásra késztetige

ellenállásra késztetige

ellenszegülige

dacolige

challenge mint melléknév:

keltmelléknév

challenge mint határozószó:

tiltakozikhatározószó

kiválthatározószó

dacolhatározószó

challenge további jelentései

alkalom az erőpróbára

challenge jelentése kifejezésekben

challenge - érdeklődéskeltés

challenge - vitat

challenge - visszautasít

challenge - tiltakozik

challenge - provokál

challenge - óvást emel

challenge - megállásra felszólít

challenge - kivált

challenge - kiprovokál

challenge - kihív

challenge - kifogásol (esküdtek személyét)

challenge - kétségbe von

challenge - kérdőre von

challenge - igényt tart

challenge - alkalom az erőpróbára

challenge - feladat

challenge - kihívás

challenge - dacol

challenge - ellenszegül

challenge - ellenállásra késztet

challenge - ellentmondásra késztet

challenge - felelősségre von

challenge - felhív

challenge - felszólít

challenge - kelt

challenger - felszólító

challenger - kihívó

unchallenged - nem vitatott

challenge-cup - vándordíj

let go unchallenged - megjegyzés nélkül hagy

let go unchallenged - nem vitatja

let pass unchallenged - megjegyzés nélkül hagy

let pass unchallenged - nem vitatja