felfog mint főnév:

graspfőnév

savvyfőnév

interceptfőnév

parryfőnév

conceitfőnév

felfog mint ige:

realizeige

graspige

savvyige

perceiveige

seizeige

interceptige

comprehendige

parryige

apprehendige

conceitige

conceptualizeige

entrapige

take upige

tumble toige

take, took, takenige

take inige

understand, understoodige

see, saw, seenige

pick upige

get, gotige

conceive ofige

catch, caughtige

felfog mint melléknév:

savvymelléknév

felfog jelentése kifejezésekben

felfogad - shop

felfogás - approach

tagul felfogad - affiliate

gyors felfogású - smart

felfogó képesség - reach

felfogóképesség - depth

felfogó - receiving

gyors felfogású - bright

felfog - realize

nehéz felfogású - thick

felfogás - perception

felfogóképesség - grip

gyors felfogású - apt

gyors felfogás - wit

felfogás - conception

erkölcsi felfogás - morality

felfogóképesség - grasp

felfog - grasp

felfog - savvy

vminek a felfogása - realization

felfogás - comprehension

felfogóképesség - comprehension

felfog - perceive

felfogás - sentiment

felfog - seize

felfoghatatlan - intangible

felfog - intercept

felfog - comprehend

felfog - parry

felfogadható - admissible

mai felfogás - modernism

modern felfogás - modernism

felfogóedény - interceptor

felfogás - apprehension

tanoncnak felfogad - indenture

tanulónak felfogad - indenture

gyors felfogás - acumen

felfoghatatlan - incomprehensible

gyors felfogású - nimble

felfogó - apprehensive

jó felfogású - apprehensive

felfogható - comprehensible

felfog - apprehend

felfog - conceit

felfogás - conceptualization

lassú felfogású - pokey

nehéz felfogású - pokey

felfogható - perceptible

felfog - conceptualize

felfogás - cognizance

felfogható - realizable

felfog - entrap

megreformált vallási felfogást hirdető mozgalom - neologism

rosszul felfogott - misconceived

lassú felfogású - poky

nehéz felfogású - poky

effajta magyarázat felfoghatatlan számomra - an explanation like this is beyond my reach

felfogható - apprehensible

az a felfogása, hogy - be of the opinion that

nehéz felfogású - blockish

nehéz felfogású - blunt-witted

felfog - catch, caught

felfog vki vmit - come home sy

felfog - conceive of

nehéz felfogású emberek - crass minds

nehéz felfogású - dull-witted

életfelfogás - frame of mind

felfog - get, got

felfog vki vmit - go home sy

jól felfogja a helyzetet - have a good grip of the situation

jól felfogja a helyzetet - have a good grip on the situation

felfogásában szertelen - hold extreme opinions

felfogásában túlzott - hold extreme opinions

nem tudom felfogni - I am at a loss understand

felfoghatatlanság - incomprehensibility

felfoghatatlanság - incomprehensibleness

liberális felfogás - large views

felfogás dolga - matter of opinion

felfogás kérdése - matter of opinion

gyors felfogású - nimble-minded

gyors felfogású - nimble-witted

felfoghatóság - perceptibility

felfog - pick up

Platón felfogását vallja - platonize

Plátó felfogását vallja - platonize

felfogóképesség - power of conception

felfogásbeli hasonlóság - propinquity

gyors felfogású gyermek - quick child

gyors felfogású - quick of understanding

jó felfogású - quick of understanding

könnyű felfogású - quick of understanding

gyors felfogás - quick wits

felfogás - school of thought

felfog - see, saw, seen

felfogja a megállapítás fontosságát - seize the importance of the statement

felfogja a megállapítás jelentőségét - seize the importance of the statement

felfogja vminek az értelmét - seize the meaning of sg

életfelfogás - slant of life

nehéz felfogású gyerek - slow child

felfog - take in

felfogja vminek az értelmét - take in the meaning of sg

felfogad - take on

felfog - take, took, taken

felfog - take up

felfog - tumble to

felfoghatatlan - uncomprehending

felfog - understand, understood

felfog (ütést) - ward off

ferde felfogás - warp of the mind

nehéz felfogású - weak-headed