elfér - leggyakoribb fordítása

fit mint főnév:

szeszélyfőnév

rohamfőnév

megfelelőfőnév

görcsfőnév

fit mint ige:

elférige

összeegyeztetige

összeillesztige

összeillikige

odaillikige

megfelelige

jól állige

jól áll vkireige

ige

illik vmireige

illeszkedikige

illesztige

hozzáidomítige

hozzámérige

hozzáillikige

előkészítige

egymásba illesztige

beleillikige

beleférige

beillesztige

átalakít vmilyen célraige

alkalmassá teszige

alkalmas vmireige

fit mint melléknév:

melléknév

alkalmasmelléknév

megfelelőmelléknév

illőmelléknév

illendőmelléknév

fittmelléknév

egészségesmelléknév

fit mint határozószó:

határozószó

illeszthatározószó

alkalmashatározószó

megfelelőhatározószó

illőhatározószó

illendőhatározószó

egészségeshatározószó

fit jelentése kifejezésekben

fitness - alkalmasság

fitness - állóképesség

fitness - használhatóság

fitness - megfelelés

benefit - előny

benefit - haszon

benefit - jótétemény

fit - alkalmas

fit - egészséges

fit - fitt

fit - görcs

fit - illendő

fit - illő

fit - megfelelő

fit - roham

fit - szeszély

fit - alkalmas vmire

fit - alkalmassá tesz

fit - átalakít vmilyen célra

fit - beilleszt

fit - belefér

fit - beleillik

fit - egymásba illeszt

fit - elfér

fit - előkészít

fit - hozzáillik

fit - hozzámér

fit - hozzáidomít

fit - illeszt

fit - illeszkedik

fit - illik vmire

fit - jó

fit - jól áll vkire

fit - jól áll

fit - megfelel

fit - odaillik

fit - összeillik

fit - összeilleszt

fit - összeegyeztet

profit - előny

profit - haszon

profit - nyereség

profit - profit

profit - haszna van

profit - hasznot húz

profit - hasznára van

profit - hasznára válik

profit - tanul

fitting - alkalmas

fitting - berendezés

fitting - felszerelés

fitting - illesztés

fitting - illő

fitting - megfelelő

fitting - próba

fitting - szerelvény

fitting - testhezálló

fittings - alkatrészek

fittings - felszerelési cikkek

fittings - kellékek

fittings - szerelvények

profitable - előnyös

profitable - hasznos

profitable - jövedelmező

profitable - rentábilis

outfit - alakulat

outfit - berendezés

outfit - csapat

outfit - előírásos ruházat

outfit - felszerelés

outfit - formaruha

outfit - intézeti ruházat

outfit - kelengye

outfit - készlet

outfit - kompánia

outfit - szerelvény

outfit - társaság

outfit - felszerel

outfit - felszereléssel ellát

profitability - jövedelmezőség

graffiti - falfirka

retrofit - áttervezés

retrofit - átalakít

retrofit - áttervez

unfit - alkalmatlan

unfit - gyenge szervezetű

unfit - nem alkalmas

unfit - nem használható

unfit - nem megfelelő

fitter - géplakatos

fitter - szabász

fitter - szerelő

misfit - aszociális egyén

misfit - rosszul álló ruha

profiting - kihasználás

unprofitable - nem gazdaságos

unprofitable - nem kifizetődő

fitment - berendezés

fitment - felszerelés

fitment - montírozás

fitment - szerelék

refit - kijavítás

refit - rendbe hozás

refit - csiszol

refit - felszerel

refit - hallási

refit - használható állapotba tesz

refit - helyreállít

refit - kicserél

refit - kijavít

refit - megjavít

refit - összerak

refit - összeállít

refit - rendbe hoz

refit - rendbe tesz

refit - tataroz

refit - újra felszerel

refit - újra berendez

refit - újra felfegyverez

profiteering - haszonlesés

profiteering - kalmárszellem

profiteering - nyerészkedés

profiteering - üzérkedés

fittingly - alkalmasan

fittingly - megfelelően

fitful - görcsös

fitful - rapszodikus

fitful - szeszélyes

fitfully - görcsösen

fitfully - rapszodikusan

fitfully - szeszélyesen

profiteer - nyerészkedő

profiteer - feketézik

profiteer - nyerészkedik

fitly - illően

fitly - megfelelően

discomfiture - bosszúság

discomfiture - kellemetlenség

discomfiture - kudarc

discomfiture - legyőzetés

discomfiture - zavar

discomfiture - zavarba ejtés

apoplectic fit - gutaütés

as fit as a fiddle - makkegészséges

basalt fitting - bazaltburkolat

be as fit as a fiddle - makkegészséges

be seized with a fit of coughing - köhögési roham fogja el

be unfit - nincs jó formában

be unfit - nincs jó bőrben

be unfit - nincs jó egészségben

be unfit - rossz formában van

be unfit - rossz kondícióban van

be unfit - rossz bőrben van

be unfit - rossz egészségben van

befit - illik vkihez

befit - illik vmihez

benefit by sg - hasznot húz vmiből

benefit by sg - hasznát látja vminek

benefit from sg - hasznot húz vmiből

benefit from sg - hasznát látja vminek

can you fit the lid on? - rá tudod szerelni a tetejét?

can you fit the lid on? - rá tudod erősíteni a tetejét?

clear profit - tiszta haszon

clear profit - tiszta nyereség

close-fitting - testhez álló

coat of an easy fit - kényelmes szabású kabát

conniption fit - dühroham

conniption fit - hisztérikus roham

discomfit - kihoz a sodrából

discomfit - legyőz

discomfit - megver

discomfit - zavarba hoz

discomfited - legyőzött

discomfited - zavarba hozott

draw profit from - kihasznál

easy fit - kézzel beilleszthető illeszték

easy running fit - könnyen futó illesztés

engine fitter - géplakatos

excess profits tax - jövedelemtöbblet-adó

feel unfit - gyengélkedik

feel unfit - nem érzi jól magát

feel unfit - rosszul érzi magát

first-aid outfit - elsősegély-készlet

first-aid outfit - elsősegély-doboz

fit a library with shelves - polcokat szerel fel a könyvtárba

fit as a fiddle - makkegészséges

fit for habitation - lakásra alkalmas

fit for habitation - lakható

fit for service - katonai szolgálatra alkalmas

fit in - beilleszkedik

fit in - beilleszt

fit in - egymásba illeszt

fit in - összeilleszt

fit in - összeegyeztet

fit in with sg - összhangban van vmivel

fit into - beleilleszt

fit of blues - lehangoltság

fit of blues - rossz hangulat

fit of blues - rosszkedv

fit of generosity - nagylelkűségi roham

fit of nerves - idegroham

fit of passion - dühroham

fit of passion - indulatkitörés

fit of pique - ingerültség

fit of pique - ingerült hangulat

fit on - befog

fit on - felpróbál

fit on - próbál

fit on - rászerel

fit oneself for college - egyetemi felvételi vizsgára készül

fit out - ellát

fit out - felszerel

fit out sy for school - beszerzi az iskolaszereket vki részére

fit parts - összeilleszti a részeket

fit parts - összeszereli a részeket

fit parts together - összeilleszti a részeket

fit parts together - összeszereli a részeket

fit sy - jó vkinek

fit sy - megfelel vkinek

fit sy for sg - előkészít vkit vmire

fit sy for sg - kiképez vkit vmire

fit sy like a glove - mintha rá szabták volna

fit sy like a glove - mintha rá öntötték volna

fit sy do sg - előkészít vkit vmire

fit sy do sg - kiképez vkit vmire

fit tight - szűk

fit tight - testhez simul

fit a nicety - mintha rá szabták volna

fit a nicety - mintha rá öntötték volna

fit together - beleillik

fit together - hozzáillik

fit together - illeszkedik

fit together - odaillik

fit together - összeillik

fit up - ellát

fit up - felszerel

fit well - jól áll

fit with - ellát vmivel

fit with - felszerel vmivel

fitted carpet - padlószőnyeg

fitted cupboard - beépített szekrény

fitting answer - talpraesett válasz

fitting on - ruhapróba

fitting room - próbaterem

fitting together - szerkesztés

fittingness - alkalmasság

for the benefit of sy - vki javára

for the benefit of sy - vkinek a kedvéért

fringe benefit - járulékos szolgáltatás

fringe benefit - mellékjuttatás

gas-fitter - gázszerelő

gross profit - nyersbevétel

have a fit of blues - mísze van

have a fit of blues - nyomott hangulatban van

have a fit of blues - rosszkedvű

hotel fitted up with running water - folyóvizes szálloda

if the cap fits - akinek nem inge

ill-fitted - alkalmatlan

interference fit - ékelődő illesztés

interference fit - sajtoló illesztés

it fits in well with my plans - jól összeegyeztethető a terveimmel

it fits in well with my plans - megegyezik a terveimmel

keep fit - jó erőnlétben tartja magát

key that fits the lock - zárba illő kulcs

key that fits the lock - zárba való kulcs

losses that mop up all the profits - veszteségek melyek minden hasznot elnyelnek

losses that mop up all the profits - veszteségek melyek minden hasznot felemésztenek

losses that mop up all the profits - veszteségek, melyek minden hasznot felemésztenek

losses that mop up all the profits - veszteségek, melyek minden hasznot elnyelnek

make a punishment fit the crime - bűnhöz mérten szabja ki a büntetést

margin of profitableness - határhaszon

matched outfit - összeillő öltözék

matched outfit - színben összeillő öltözék

materials fit for the job - jól felhasználható anyagok

materials fit for the job - munkához alkalmas anyagok

maximum profit - maximális profit

mental outfit - beállítottság

mental outfit - lelki alkat

mental outfit - szellemi felkészültség

narrow margin of profit - csekély haszon

net a handsome profit - jókora nyereséget vág zsebre

non-profit - altruista

non-profit - nem haszonra dolgozó

non-profit - nem nyereséges

outfit car - lakókocsi

outfit troops - egységeket felszerel

piece that fits dead square - tökéletesen illeszkedő darab

piece that fits dead true - tökéletesen illeszkedő darab

profit after tax - adózás utáni nyereség

profit and loss account - eredmény-kimutatás

profit and loss account - nyereség-veszteség számla

profit of an opportunity - kihasználja az alkalmat

profits on the side - apró illetéktelen haszon

profits on the side - apró illetéktelen mellékkereset

rate of profit - profitráta

retained profit - visszatartott nyereség

return profit - hasznot hoz

road unfit for motor traffic - autók részére járhatatlan út

road unfit for motor traffic - gépjárművek részére járhatatlan út

rooms fitted with all modern conveniences - minden modern kényelemmel felszerelt szobák

rooms fitted with all modern conveniences - minden modern kényelemmel ellátott szobák

scoop a large profit - nagy hasznot csinál

scoop a large profit - nagy hasznot zsebel be

scoop a large profit - nagy hasznot seper be

shivering-fit - hidegrázás

survival of the fittest - legalkalmasabbak fennmaradása

survival of the fittest - legerősebbek fennmaradása

throw a fit - idegrohamot kap

throw a fit - rohamot kap

tight-fitting - testhez álló

tight-fitting clothes - szoros ruha

tumble in a fit - ájulási rohamot kap

turn a man down as unfit - alkalmatlanként elbocsát

turn a man down as unfit - szolgálatra alkalmatlannak minősít

turn profit - hasznára fordít

turn profit - hasznot húz

unfit for food - ehetetlen

unfit for food - étkezésre alkalmatlan

unfit for food - evésre alkalmatlan

unfit for food - fogyasztásra alkalmatlan

unfit for military service - katonai szolgálatra alkalmatlan

unfit for publication - közlésre alkalmatlan

unfit for publication - nem közölhető

unfit drink - ihatatlan

unfit eat - ehetetlen

unfit eat - étkezésre alkalmatlan

unfit eat - evésre alkalmatlan

unfit eat - fogyasztásra alkalmatlan

unfit rule - uralkodásra alkalmatlan

unfit rule - uralkodásra nem méltó

war outfit - hadianyag

water unfit drink - nem ivóvíz

wind fit blow the horns off an ox - irtózatos orkán

wind fit blow the horns off an ox - irtózatos szél

yield profit - hasznot hajt

you are not fit black his boots - arra sem vagy méltó, hogy a cipőjét tisztítsad

your dress fits well - jól áll rajtad a ruha