funkció - leggyakoribb fordítása

function mint főnév:

rendeltetésfőnév

tisztségfőnév

tevékenységfőnév

szerepfőnév

estélyfőnév

összejövetelfőnév

működésfőnév

kötelességfőnév

hivatásfőnév

gyűlésfőnév

függvényfőnév

funkciófőnév

feladatfőnév

function mint ige:

üzemben vanige

ténykedikige

működikige

jár (gép)ige

ellátja hivatalátige

function jelentése kifejezésekben

function - működés

function - ténykedik

function - működik

function - jár (gép)

function - ellátja hivatalát

function - tisztség

function - tevékenység

function - szerep

function - rendeltetés

function - összejövetel

function - kötelesség

function - hivatás

function - gyűlés

function - függvény

function - funkció

function - feladat

function - estély

function - üzemben van

functional - formai

functional - hivatalos

functional - funkcionális

functional - gyakorlati

functional - működési

functional - működéshez tartozó

functioning - működés

dysfunction - működési zavar (szervezetben)

malfunction - üzemzavar

functionally - működését tekintve

functionally - vminek a működését tekintve

malfunctioning - hibás

malfunctioning - rosszul működő

functionary - tisztviselő

functionary - funkcionárius

functionary - hivatalos személy

functionary - közhivatalnok

eigenfunction - saját függvény

functional disorder - működészavar

functional depreciation - természetes értékcsökkenés

functioning capital - működő tőke

increment of a function - függvény differenciálhányadosa

linear function - elsőfokú függvény

linear function - lineáris függvény

functional bombing - kulcspontok bombázása

function as a filter - szűrőként szerepel

energy eigenfunction - energia-sajátfüggvény

social function - társadalmi esemény

social function - társadalmi alkalom

unbounded function - korlátlan függvény

well functioning - jól működő