seize jelentése kifejezésekben

seize - megakad

seize - bújtat

seize - elfog

seize - elfoglal

seize - elkap

seize - elkoboz

seize - felfog

seize - hatalmába ejt

seize - hatalmába kerít

seize - lefoglal

seize - birtokban tart

seize - megért

seize - megerősít

seize - megfog

seize - megkaparint

seize - megköt

seize - megmarkol

seize - megragad

seize - megszerez

seize - birtokba helyez

seize - zár alá vesz

seize - tőröz

seize - rögzít

seize - összetapad

seize - összeakad

seize - megtámad

seize - bemaródik

seize - berágódik

seize - beszorul

seize - birtokba vesz

seize on - megragad

seize the imagination - megragadja a képzeletet

seize sy by the collar - nyakon csíp vkit

seize sy by the collar - galléron ragad vkit

seize sy - őrizetbe vesz vkit

seize sy - letartóztat vkit

seize upon the newcomer - ráveti magát az újonnan érkezettre

seize the importance of the statement - felfogja a megállapítás fontosságát

seize the importance of the statement - felfogja a megállapítás jelentőségét

seize the importance of the statement - megérti a megállapítás fontosságát

seize the importance of the statement - megérti a megállapítás jelentőségét

seize the importance of the statement - tisztában van a megállapítás jelentőségével

seize the importance of the statement - tisztában van a megállapítás fontosságával

seize the meaning of sg - felfogja vminek az értelmét

seize the occasion - megragadja az alkalmat

seize the opportunity - megragadja az alkalmat

seize up - besül

seize upon the newcomer - körülfogják az újonnan érkezettet

be seized by fear - elfogja a rémület

be seized with laughter - nevetés fogja el

be seized with a cramp - görcs fogja el

be seized with a cramp - görcsöt kap

be seized with a cramp - görcsei támadnak

be seized with a desire do sg - elfogja a vágy, hogy csináljon vmit

be seized with a fit of coughing - köhögési roham fogja el

be seized with apoplexy - gutaütés éri

be seized with apoplexy - megüti a guta

be seized with compunction - furdalja a lelkiismeret

be seized with compunction - mardossa a bűntudat

seize on - megfog

be seized with pity - szánalom fogja el

opportunities are hard seize - nehéz az alkalmat üstökön ragadni

seize a person by the throat - torkon ragad vkit

seize hold of sg - megragad vmit

seize insects - rovarokat bekap

seize occasion do sg - felhasználja az alkalmat vmi megtételére

seize occasion do sg - megragadja az alkalmat vmi megtételére

seize on - hatalmába kerít