díj - leggyakoribb fordítása

charge mint főnév:

díjfőnév

vádfőnév

feladatfőnév

felügyeletfőnév

gondoskodásfőnév

hivatalfőnév

költségfőnév

kötelességfőnév

megbízatásfőnév

megbízásfőnév

rohamfőnév

szolgálatfőnév

támadásfőnév

teherfőnév

töltésfőnév

charge mint ige:

feltöltige

gondjaira bízige

kérige

megbízige

megrohamozige

megtámadige

megterhelige

megtöltige

megvádolige

ráparancsolige

rohamozige

számlájára írige

támadige

töltige

felszólítige

felszámítige

vádolige

charge mint határozószó:

kérhatározószó

töltethatározószó

charge jelentése kifejezésekben

charge - megtámad

charge - roham

charge - megbízás

charge - megbízatás

charge - megtölt

charge - költség

charge - hivatal

charge - gondoskodás

charge - felügyelet

charge - feladat

charge - szolgálat

charge - támadás

charge - megbíz

charge - kér

charge - gondjaira bíz

charge - feltölt

charge - felszámít

charge - vád

charge - töltés

charge - megterhel

charge - teher

charge - díj

charge - megvádol

charge - felszólít

charge - töltet

charge - megrohamoz

charge - kötelesség

charge - vádol

charge - tölt

charge - rohamoz

charge - számlájára ír

charge - támad

charge - ráparancsol

charges - költségek

charges - kiadások

discharge - kifizet

discharge - elbocsátás

discharge - elsülés

discharge - kiömlés

discharge - kiöntés

discharge - kirakás

discharge - kisülés

discharge - leszerelés

discharge - lövés

discharge - kirakodás

discharge - mentesség

discharge - ürül

discharge - tisztul

discharge - szabadlábra helyez

discharge - ömlik

discharge - kiürít

discharge - kirakodik

discharge - kirak

discharge - kilép

discharge - kibocsát

discharge - elbocsát

discharge - szabadlábra helyezés

discharge - teljesítés

surcharge - túlterhelés

surcharge - pótdíj

surcharge - pótilleték

surcharge - pótdíjat fizettet

surcharge - túlterhel

recharge - újra megtelik

recharge - újra megtámad

recharge - újra megvádol

recharge - újra tölt

overcharge - túlságosan nagy ár

overcharge - túltöltés

overcharge - túl sokat kér

overcharge - túlfizettet

overcharge - túlterhel

overcharge - túltöm

overcharge - túltölt

overcharge - túlterhelés

legal charges - perköltségek

legal charges - ügyvédi költségek

make a charge for sg - felszámít vmit vmiért

make a fresh charge - újratölt

monthly charge account - folyószámla 30 napos hitellel

negative charge - elektronfelesleg

negative charge - negatív töltés

no charge is made for packing - a csomagolás költségmentes

take sy in charge - őrizetbe vesz vkit

legal charges - jogi tanácsadás költségei

leave sg in charge of sy - gondjaira bíz vkinek vmit

leave sg in charge of sy - vkinek a gondjaira bíz vmit

have charge of sg - meg van bízva vmivel

heads of a charge - vádpontok

heads of the charge - vádpontok

land charge - telekadósság

lay a charge on sy - feladatot bíz vkire

lay a charge on sy - kötelezettséget ró vkire

lay a charge on sy - megbízást ad vkinek

lay down on a charge - keresetet visszavon

lay down on a charge - panaszt visszavon

take charge of - gondjaiba vesz

take charge - oltalmába vesz

priming charge - feltöltés

primer charge - gyújtótöltet

priest and his charge - lelkipásztor és nyája

positive charge - pozitív töltés

port charges - kikötői illeték

person in charge - gyám

person in charge - gondnok

person in charge - felügyelő

official in charge - ügyintéző tisztviselő

purulent discharge - gennyes váladék

return the charge - visszavág

take charge - gondjaiba vesz

take charge - átveszi az irányítást

striated discharge - sávos kisülés

service charge - kiszolgálási díj

revolving charge account - folyószámla éves hitellel

official in charge - ügyintéző

return the charge - újrakezd

return the charge - ellentámadást kezd

put oneself charges - költségekbe veri magát

port of discharge - kirakodó kikötő

have charge of sg - gondjaira van bízva vmi

all charges borne - összes költségek levonása után

bound charge - kötött töltés

bring a charge against sy - vádat emel vki ellen

bursting charge - robbanó töltés

captain in charge - szolgálatos százados

captain in charge - ügyeletes százados

additional charge - felár

charge a commission - jutalékot számít

charge account - folyószámla

charge account - hitelszámla

charge an account - számlát megterhel

charge at sy - megtámad vkit

charge at sy - ráront vkire

charge boots boots - sűrű sorokban támad

blank charge - vaktöltés

beehive shaped charge - egy irányban robbanó lövedék

at a charge of - vmi fizetése ellenében

at a charge of - vminek felszámításával

battering-charge - teljes töltet

battering-charge - teljes lőportöltet

be a charge on sy - teher vki számára

be a charge on sy - tehertétel vki számára

be charged with sg - megbízást kap vmire

be charged with sg - megbízzák vmivel

be in charge of sg - felelős vmiért

be in charge of sg - gondjaira van bízva

be in charge of sg - meg van bízva vmivel

be in the charge of sy - gondjaira van bízva vkinek

be in the charge of sy - vkinek a gondjaira van bízva

charge boots boots - tömött sorokban támad

charge for admittance - belépődíj

charge for admittance - belépti díj

fragmentation charge - srapneltöltet

fragmentation charge - szilánktöltet

free of charge - bérmentve

free of charge - bérmentesen

free of charge - díjmentesen

free of charge - ellenszolgáltatás nélkül

free of charge - ingyen

free of charge - ingyenes

free of charge - ingyenesen

free of charge - költségmentes

free of charge - költségmentesen

full charge - éles töltés

give sy in charge - átad vkit a rendőrségnek

floating charges - függő kiadások

fixed charges - állandó kiadások

charge for delivery - kézbesítési díj

chops and charges - viszontagságok

clear of a charge - vád alól tisztáz

counter charge - ellenvád

counter charge - viszonvád

curate-in-charge - lelkész

curate-in-charge - plébános

depth-charge - mélyvízi bomba

chops and charges - hirtelen változások

discharge an account - jóváír

discharge an account - számlán jóváír

discharge an account - számláról leír

discharge potential - leválási potenciál

give sy in charge - őrizetbe vetet vkit