elfog mint főnév:

nickfőnév

capturefőnév

prizefőnév

nailfőnév

gripfőnév

collarfőnév

pinchfőnév

interceptfőnév

elfog mint ige:

nickige

captureige

prizeige

nailige

gripige

collarige

pinchige

seizeige

interceptige

nabige

catch upige

get, gotige

hunt downige

pick upige

run downige

take, took, takenige

elfog jelentése kifejezésekben

nem elfoglalt - free

elfogyaszt - use

elfoglaltság - work

nem elfoglalt - off

felfogad - shop

elfogulatlan - easy

elfogadott - received

elfogad - receive

elfoglaltság - activity

felfogás - approach

elfogad - pass

elfogadtat - pass

hivatalosan elfogadott - academic

elfogad - grant

elfogad - accept

elfogyaszt - waste

elfogy - waste

tagul felfogad - affiliate

elfogadás - acceptance

elfogadvány - acceptance

gyors felfogású - smart

felfogó képesség - reach

elfogadás - approval

elfoglal - carry

felfogóképesség - depth

elfogadható - reasonable

felfogó - receiving

elfogad - assume

elfogulatlan - objective

elfogás - catch

gyors felfogású - bright

elfogadott - recognized

elfog - nick

elfogult - narrow

elfogadás - adoption

elfogás - capture

elfog - capture

elfoglalt - busy

elfogulatlan - liberal

elfogad (váltót) - honor

elfogadás - carrying

elfogás - prize

elfog - prize

ennélfogva - hence

elfogult - partial

elfogadható - acceptable

felfog - realize

nehéz felfogású - thick

elfogadó - recipient

elfogadott - conventional

elfoglalt - engaged

elfoglaltság - engagement

elfogad - adopt

elfoglaltság - occasions

jelfogó - relay

elfog - nail

elfogultság - bias

elfoglal - annex

felfogás - perception

felfogóképesség - grip

elfog - grip

elfog - collar

kézzelfogható - evident

gyors felfogású - apt

elfoglaltság nélküli - idle

elfoglaltság - pursuit

gyors felfogás - wit

elfogad (váltót) - honour

elfoglalás - occupancy

elfogultság - prejudice

elfogulttá tesz - prejudice

elfogulatlan - unbiased

elfogultság nélküli - unbiased

elfogulatlan - detached

kedvezőtlenül elfogult - hostile

felfogás - conception

erkölcsi felfogás - morality

felfogóképesség - grasp

felfog - grasp

felfog - savvy

vminek a felfogása - realization

kézzelfogható - tangible

kötélfogó szeg - toggle

kötélfogó-szeggel megerősít - toggle

kötélfogó-szeggel ellát - toggle

elfogadhatatlan - unacceptable

elfogy - consume

elfogyaszt - consume

elfogulatlan - candid

felfogás - comprehension

felfogóképesség - comprehension

felfog - perceive

felfogás - sentiment

elfoglal - occupy

elfog - pinch

elfog - seize

elfoglal - seize

felfog - seize

felfoghatatlan - intangible

elfogulatlan - impartial

elfogyasztás - depletion

elfogott üzenet - intercept

elfogás - intercept

elfog - intercept

felfog - intercept

felfog - comprehend

elfogadható - respectable

felfog - parry

elfogulatlanság - detachment

elfogyasztás - ingestion

elfogulatlan - indifferent

elfogás - interception

elfogadható - admissible

felfogadható - admissible

elfogyasztható - consumable

kaptárt elfoglal (méhraj) - hive

betegesen elfogult - warped

elfoglalás - annexation

elfog - nab

mai felfogás - modernism

modern felfogás - modernism

elfogó vadászrepülőgép - interceptor

felfogóedény - interceptor

elfogás - apprehension

felfogás - apprehension

elfogad - concede

elfogadhatóság - acceptability

elfoglalt - engrossed

villámháborúval elfoglal - blitzkrieg

tanoncnak felfogad - indenture

tanulónak felfogad - indenture

gyors felfogás - acumen

elfoglaltság - ploy

felfoghatatlan - incomprehensible

elfogult vmivel szemben - prejudicial

elfogult - prejudiced

elfogulatlanság - impartiality

kézzelfogható - palpable

gyors felfogású - nimble

elfogadás - admittance

elfogulatlanság - candor

felfogó - apprehensive

jó felfogású - apprehensive

felfogható - comprehensible

elfogulatlan - disinterested

elfogultság - fondness

elfogadhatatlan - inadmissible

elfogyaszt - ingest

elővételi jog elnyeréséért elfoglal - preempt

felfog - apprehend

felfog - conceit

felfogás - conceptualization

lassú felfogású - pokey

nehéz felfogású - pokey

felfogható - perceptible

elfogult - lopsided

nem elfoglalt - disengaged

elfogódottság nélkül - unabashed

elfogódottság nélküli - unabashed

nem elfogódott - unabashed

felfog - conceptualize

nehezen elfogadható - unconvincing

felfogás - cognizance

felfogható - realizable

cselfogás - feint

elfogulatlanság - candour

felfog - entrap

megreformált vallási felfogást hirdető mozgalom - neologism

elfogadhatatlanság - inadmissibility

szélfogó - windbreak

kézzelfoghatóan - tangibly

rosszul felfogott - misconceived

kézzelfogható - touchable

elfogulatlan - evenhanded

lassú felfogású - poky

nehéz felfogású - poky

javaslatot elfogad - adopt a motion

megismételt elfogatóparancs - alias writ

újbóli elfogatóparancs - alias writ

effajta magyarázat felfoghatatlan számomra - an explanation like this is beyond my reach

felfogható - apprehensible

szelet elfog - back-wind

bankelfogadvány - bank acceptance

elfoglaltság nélkül van - be at a loose end

elfoglaltság nélkül van - be at the loose end

elfogult vkivel szemben - be biased against sy

elfogult vkivel szemben - be biassed against sy

elfogta a méreg - be in passion

az a felfogása, hogy - be of the opinion that

elfogyott vmije - be out of sg

elfogja a rémület - be seized by fear

elfogja a vágy, hogy csináljon vmit - be seized with a desire do sg

elfoglalt - be swamped

nem elfogadható - below the line

nehéz felfogású - blockish

nehéz felfogású - blunt-witted

kényszerít vminek az elfogadására - bring terms

vminek elfogadására kényszerít - bring terms

elfoglalja magát vmivel - busy oneself

elfogyasztott tőke - capital consumed

javaslatot elfogad - carry a motion

felfog - catch, caught

elfog vkit - catch hold of sy

elfog - catch up

kezességi elfogadás - collateral acceptance

felfog vki vmit - come home sy

elfogja vmilyen érzés - come over

felfog - conceive of

elfognak vkit - cop it

nehéz felfogású emberek - crass minds

elfogulatlanul - detachedly

kézzelfogható - down-to-earth

nehéz felfogású - dull-witted

elfogyaszt - eat up

mindent elfogyaszt - eat up

a legelnyomottabb embernek is elfogy a türelme - even a worm will turn

elfogulatlan - even-handed

iskolán kívüli elfoglaltság - extra-curricular activity

elfogulatlan - fair-minded

életfelfogás - frame of mind

törvényjavaslatot elfogadtat - get a bill through

elfogja vki - get caught by sy

elfog - get, got

felfog - get, got

elfogadtat vmit vkivel - get sg across sy

elfogy - give out

felfog vki vmit - go home sy

elfoglalja a lövészárkokat - go inthe trenches

jól felfogja a helyzetet - have a good grip of the situation

jól felfogja a helyzetet - have a good grip on the situation

elfogult vki javára - have a soft spot for sy

elfogyaszt - have, had

elfogyaszt - have, had

elfogyott a pénze - have no more money

vmi elfoglaltsága van - have sg on

felfogásában szertelen - hold extreme opinions

felfogásában túlzott - hold extreme opinions

elfog - hunt down

nem tudom felfogni - I am at a loss understand

elfogulatlanul - in an easy manner

felfoghatatlanság - incomprehensibility

felfoghatatlanság - incomprehensibleness

éppen csak hogy elfogadható - just on the line

liberális felfogás - large views

elfog vkit - lay hands on sy

elfog vkit - lay hold of sy

elfogultság - lopsidedness

javaslatot elfogad - maintain a motion

hajót elfog - make a prize of a ship

hajót elfoglal - make a prize of a ship

gyorsan elfogyaszt vmit - make a short work of sg

hajót elfog - make prize of a ship

hajót elfoglal - make prize of a ship

elfogulttá tesz vkit - make sy self-conscious

elfogódottá tesz vkit - make sy self-conscious

lövészárkot elfoglal - man a trench

felfogás dolga - matter of opinion

felfogás kérdése - matter of opinion

elfogyaszt - mop up

elfogult - narrow-minded

gyors felfogású - nimble-minded

gyors felfogású - nimble-witted

elfogyott (könyv) - o.p.

elfogadható kifogást hoz fel - offer a reasonable excuse

elfogult - one-sided

elfogult vélemény - partial opinion

törvényjavaslatot elfogad - pass a bill

felfoghatóság - perceptibility

elfog - pick up

felfog - pick up

Platón felfogását vallja - platonize

Plátó felfogását vallja - platonize

felfogóképesség - power of conception

elfogulttá tesz - prepossess

sürgős elfoglaltság - press of business

felfogásbeli hasonlóság - propinquity

gyors felfogású gyermek - quick child

gyors felfogású - quick of understanding

jó felfogású - quick of understanding

könnyű felfogású - quick of understanding

gyors felfogás - quick wits

elfogadható ár - reasonable price

őrhelyét elfoglaló őrszem - relief man

elfog - run down

elfogy - run out

elfogy - run short

felfogás - school of thought

felfog - see, saw, seen

felfogja a megállapítás fontosságát - seize the importance of the statement

felfogja a megállapítás jelentőségét - seize the importance of the statement

felfogja vminek az értelmét - seize the meaning of sg

önmagával elfoglalt - self-adsorbed

elfogult - self-conscious

elfogódott - self-conscious

elfogultság - self-consciousness

elfogódottság - self-consciousness

életfelfogás - slant of life

nehéz felfogású gyerek - slow child

elfogult érvelés - special pleading

elfogóhorog - tailhook

rajtaütéssel elfog - take by surprise

rajtaütéssel elfoglal - take by surprise

elfogad - take for granted

elfogad - take from

elfog vkit - take hold of sy

elfogad - take in

felfog - take in

felfogja vminek az értelmét - take in the meaning of sg

elfogad (kihívást) - take on

felfogad - take on

kihívást elfogad - take on

fogadást elfogad - take on a bet

lövészárkot elfoglal - take over a trench

elfoglalja helyét - take place

elfog vkit - take sy prisoner

elfog - take, took, taken

elfogad - take, took, taken

felfog - take, took, taken

elfogad - take up

elfoglal - take up

felfog - take up

kézzelfoghatóság - tangibility

a törvényjavaslatot elfogadták - the bill has gone through

a rendőrség elfogta a tolvajt - the police got the thief

kötélfogó-szeg - toggle-pin

felfog - tumble to

elfogulatlanul - unbiasedly

elfogulatlan - unbiassed

elfogultság nélküli - unbiassed

elfogulatlanul - unbiassedly

felfoghatatlan - uncomprehending

felfog - understand, understood

elfogyaszt - use up

szélfogó - ventilating-cowl

szélfogó - ventilating-pipe

felfog (ütést) - ward off

ferde felfogás - warp of the mind

elfogatóparancs - warrant of apprehension

elfogatási parancs - warrant of apprehension

elfogatóparancs - warrant of arrest

elfogatási parancs - warrant of arrest

elfogatóparancs - warrant apprehend the body

elfogadási parancs - warrant apprehend the body

nehéz felfogású - weak-headed

elfogulatlanul - without bias