tárgy - leggyakoribb fordítása

object mint főnév:

akadályfőnév

célfőnév

dologfőnév

feladatfőnév

szándékfőnév

tárgyfőnév

object mint ige:

ellenezige

kifogásolige

óvást emelige

tiltakozikige

object mint határozószó:

tiltakozikhatározószó

object további jelentései

nevetséges ember

nevetséges dolog

szánalomra méltó ember

object jelentése kifejezésekben

object - cél

object - óvást emel

object - kifogásol

object - ellenez

object - tárgy

object - szándék

object - szánalomra méltó ember

object - nevetséges dolog

object - nevetséges ember

object - feladat

object - dolog

object - akadály

object - tiltakozik

objective - cél

objective - célkitűzés

objective - célpont

objective - elfogulatlan

objective - objektív

objective - tárgyi

objective - tárgyilagos

objectionable - kellemetlen

objectionable - kifogásolható

objectionable - nem kívánatos

objection - akadály

objection - kifogás

objection - ellenzés

objection - ellenvetés

objection - tiltakozás

objectivity - tárgyilagosság

objector - tiltakozó

objectify - tárgyiasít

objectify - objektivál

objective factor of capital - tőke tárgyi tényezője

raise objection - ellenez

setting of objectives - célkitűzés

accidental objective - felbukkanó cél

with this object - ezért

with this object - e célból

with the ostensible object of - úgy téve mintha

with the ostensible object of - azzal az ürüggyel hogy

unidentified flying object - ufó

unidentified flying object - azonosítatlan repülő tárgy

take objection sg - kifogásol vmit

objectless - céltalan

setting of objective - célkitűzés

raise objection - tiltakozik

raise objection - kifogást emel

with this object in chief - főleg e célból

object-lesson - szemléltető példa

object-lesson - szemléltető óra

object-lesson - intő példa

objectless - tárgytalan

object for sg - tárgya vminek

conscientious objector - katonai szolgálatot lelkiismereti okból megtagadó

foreclose an objection - ellenvetést megelőz

given that they have a common object - feltéve, hogy van közös céljuk

have no objection to - nincs kifogása ellene

in order attain their objectives - hogy elérjék célkitűzésüket

indirect object - részeshatározó

no object - mellékes

no object - nem akadály

no object - nem számít

object for sg - alanya vminek

objective case - tárgyeset

object of sg - alanya vminek

object of sg - tárgya vminek

object sg sy - szemére hány

object sg sy - szemére vet

object sg - ellenez

object sg - kifogásol

object sg - óvást emel

object sg - tiltakozik

objection sg - kifogás