állapot - leggyakoribb fordítása

state mint főnév:

államfőnév

státuszfőnév

rangfőnév

pompafőnév

méltóságfőnév

helyzetfőnév

fényfőnév

díszfőnév

állásfőnév

állapotfőnév

state mint ige:

kijelentige

kifejtige

kifejezige

előadige

állítige

megállapítige

state mint melléknév:

államimelléknév

state mint határozószó:

kifejezhatározószó

állíthatározószó

state további jelentései

állam-

state jelentése kifejezésekben

state - kifejt

state - fény

state - helyzet

state - pompa

state - megállapít

state - kijelent

state - kifejez

state - előad

state - állít

state - rang

state - státusz

state - állam

state - állam-

state - állami

state - állapot

state - állás

state - dísz

state - méltóság

states - rendek

estate - társadalmi rend

estate - földbirtok

estate - vagyon

estate - állapot

estate - birtok

estate - telep

estate - kor

estate - rang

statement - vallomás

statement - megállapítás

statement - bejelentés

statement - számadás

statement - nyilatkozat

statement - közlés

statement - állítás

statement - kimutatás

statement - kijelentés

statewide - országos

interstate - államok közötti

interstate - több államot érintő

prostate - prosztata

upstate - állam távoli részében levő

upstate - állam északi részében levő

stately - díszes

stately - impozáns

stately - méltóságteljes

stately - tekintélyes

reinstate - helyre tesz

reinstate - helyre állítja egészségét

reinstate - meggyógyít

reinstate - rendbe rak

reinstate - újból beiktat

reinstate - visszahelyez

reinstate - visszatesz

reinstate - pótol

understatement - kevesebbet mondás

understatement - kevesebbet állítás

stateroom - luxusfülke

stateroom - luxuskabin

stateroom - magánlakosztály

restate - újra megfogalmaz

restate - újból kifejt

stateside - amerikai

stateside - egyesült-államokbeli

statehouse - szövetségi állam parlamentje

apostate - hitehagyott

overstate - túloz

devastate - letarol

devastate - feldúl

devastate - elpusztít

understate - bagatellizál

understate - elbagatellizál

overstatement - túlzott állítás

overstatement - túlzás

statesmanship - államférfiúi képességek

statesmanship - államférfiúi adottságok

eigenstate - sajátállapot

bed of state - díszágy

state trial - politikai bűnper

state prisoner - politikai fogoly

buffer state - ütközőállam

state variable - állapotváltozó

bed of state - parádés ágy

stateliness - tekintélyesség

buckeye state - Ohio

beehive state - Utah

big bend state - Tennessee állam

stateliness - fény

stateliness - méltóságteljesség

stateliness - pompa

blue law state - Connecticut

state official - hivatalnok

state dinner - díszebéd

state exam - államvizsga

state examination - államvizsga

state grant - államsegély

state legislature - tagállam parlamentje

state of affairs - a dolgok állása

state of affairs - a helyzet

state of affairs - helyzet

state of affairs - tényállás

state of development - fejlettség

state coach - díszhintó

state of health - egészségi állapot

state of mind - lelkiállapot

state of the facts - tényleges helyzet

state department - külügyminisztérium

be in a state of commotion - forrong

be in a delicate state of health - várandós

affixed statement - csatolt kivonat

sweeping statement - általánosító kijelentés

sweeping statement - túlságosan sommás állítás

sweeping statement - túlzóan általánosító kijelentés

take a statement with a grain of salt - fenntartással fogad egy kijelentést

take a statement with a grain of salt - kétkedéssel fogad egy kijelentést

take a statement with a pinch of salt - fenntartással fogad egy kijelentést

take a statement with a pinch of salt - kétkedéssel fogad egy kijelentést

the estate devolved upon him - a birtok reá szállt

the estate devolved upon him - ő örökölte a birtokot

the statement does not square with the facts - az állítás nem fedi a tényeket

trust-estate - alapítványi vagyon

affairs of state - államügyek

advanced state - fejlettség

a pretty state of affairs! - szép kis ügy!

in state - állásához illő dísszel

statesmanlike - államférfihoz illő

be devastated by sg - erőt vesz rajta vmi

battle horn state - nevada

bald statement of the facts - tények puszta ismertetése

bald statement of the facts - tények száraz ismertetése

statement of account - számlakivonat

statement of claim - igénybejelentés

statement of claim - kereset

statement of costs - költségjegyzék

statement of expenses - költségjegyzék

statement of facts - tényállás

as stated above - mint már említettük

desperate state of affairs - kétségbeejtő helyzet

affixed statement - csatolt jegyzék

statesman, statesmen - államférfi

statesmanlike - államférfiúi

bay state - Massachusetts állam

in state - nagy pompával

please state below - kérjük alul megnevezni

please state below - kérjük lent megjelölni

please state below - kérjük lent megnevezni

police state - rendőrállam

precarious state of health - bizonytalan egészség

precarious state of health - törékeny egészség

principle of corresponding states - megfelelő állapotok tétele

prisoner of state - politikai fogoly

in mint state - verdefényű

prostate gland - prosztata

reduced equation of state - redukált állapotegyenlet

in mint state - vadonatúj

in mint state - teljesen új állapotban levő

in a state of swoon - ájult állapotban

in a state of nature - meztelenül

in a state of grace - kegyelem állapotában

please state below - kérjük alul megjelölni

please state below - kérem itt feltüntetni

interstate agreement - államok közötti megállapodás

joint estate - vagyonközösség

lie in state - felravatalozták

make a statement - nyilatkozatot tesz

mandatory states - mandátum alapján kormányzott államok

melon in a good state of advancement - érett dinnye

monthly statement - havi mérleg

Negro states - rabszolgatartó államok

official statement - hivatalos közlemény

official statement - hivatalos nyilatkozat

official statement - hivatalos megállapítás

official statement - kommüniké

official statement of facts - hatósági ténymegállapítás

on state occasions - nagy események alkalmával

parent state - anyaország

personal estate - személyi tulajdon

immovable estate - ingatlan birtok

immovable estate - ingatlan

estate car - kombi

estate by the courtesy - ingatlan életfogytiglani haszonélvezete

estate agent - ingatlanügynök

equation of state - állapotegyenlet

entail an estate on sy - hitbizományul hagy vkire

cracker state - Georgia állam

council estate - lakótelep

clear estate - tehermentes birtok

personal estate - ingó vagyon

chief justice of the united states - polgári ügyek legfőbb bírája

building estate - lakótelep

state affairs - államügyek

state apartments - reprezentációs helyiségek

state ball - udvari bál

state bank - állami bank

state bond - államkötvény

estate in abeyance - örökös nélküli birtok

free an estate from encumbrances - ingatlant felold jelzálog alól

if this statement is assumed be true - ha hitelt adunk ennek az állításnak

reinstate the contents of a parcel - kártérítést fizet elveszett csomagért

reinstate the contents of a parcel - kártérítést fizet megdézsmált csomagért

housing estate - lakótelep

green mountain state - Vermont

robes of state - hivatali díszruha

seize the importance of the statement - felfogja a megállapítás fontosságát

seize the importance of the statement - felfogja a megállapítás jelentőségét

seize the importance of the statement - megérti a megállapítás fontosságát

seize the importance of the statement - megérti a megállapítás jelentőségét

seize the importance of the statement - tisztában van a megállapítás jelentőségével

seize the importance of the statement - tisztában van a megállapítás fontosságával

squatter state - Kansas állam

squatter state - újtelepes állam

standard state - standard állapot

free an estate from encumbrances - tehermentesít birtokot

state call - udvariassági látogatás