vizsga mint főnév:

gofőnév

testfőnév

examinationfőnév

squeezefőnév

vizsga mint melléknév:

gomelléknév

vizsga jelentése kifejezésekben

vizsgálat - search

megvizsgál - search

vizsgál - search

vizsga - go

vizsgáztató- és előadóterem - school

felülvizsgálat - review

vizsgálat - review

átvizsgál - review

felülvizsgál - review

átvizsgálás - check

felülvizsgálat - check

felülvizsgálás - check

átvizsgál - check

anyagvizsgálat - test

vizsga - test

vizsgálat - test

megvizsgál - test

vizsgáztat - test

vizsgál - study

megvizsgál - try

vizsgálat - survey

felülvizsgál - survey

vizsgálat folyamata - testing

vizsgálat - trial

levizsgázás - pass

sikeres letétel (vizsgáé) - pass

átmegy (vizsgán) - pass

kitüntetéses vizsga - trip

vizsgálódó - critical

folyamatos vizsgálat - monitoring

monitoros vizsgálat - monitoring

vizsgálat - monitoring

megvizsgál - explore

vizsgahalasztást ad - refer

átvizsgálás - revision

vizsgára előkészít - coach

vizsgálat - investigation

vizsgálódás - investigation

vámvizsgálat - clearance

vizsgálat - inspection

vizsga - examination

vizsgálat - examination

záróvizsga - terminal

könyvvizsgálat - audit

vizsgálat - audit

átvizsgál - audit

megvizsgál - audit

vizsgál - audit

vizsgál - spy

vizsgálódik - spy

vizsgáló pillantás - scan

megvizsgál - scan

vizsgára bocsátás - grace

vizsgaengedély - grace

vizsgálat - inquiry

simán letesz (vizsgát) - rush

átvizsgál - verify

hivatalos vizsgálat - quest

vizsgálat - quest

vizsgálattal megbízott közeg - quest

megvizsgál - examine

vizsgál - examine

vizsgáló - scanner

vizsgaszemmel néző ember - scanner

felülvizsgálat - verification

szóbeli vizsga - quiz

vizsgáztat - quiz

kivizsgál - investigate

megvizsgál - investigate

vizsgál - investigate

alapos vizsgálat - probe

megvizsgál - probe

megvizsgál - analyze

vizsgál - analyze

vizsgálat - enquiry

vizsgálatot folytat - inquire

könyvvizsgáló - auditor

megvizsgál - bolt

vizsgálati fogoly - prisoner

felülvizsgál - vet

megvizsgál - vet

átvizsgálás - boarding

csillagvizsgáló - observatory

csillagvizsgáló intézet - observatory

vizsgálat - assay

vizsgálás - assay

megvizsgál - assay

alapos megvizsgálás - scrutiny

részletekbe menő vizsgálat - scrutiny

átvizsgál - revise

megvizsgál - analyse

vizsgál - analyse

megvizsgál - inspect

vizsga - squeeze

vizsgálatot folytat - enquire

átvizsgál - comb

felülvizsgál - supervise

alaposan átvizsgál - overhaul

vizsgán elvág - pip

vizsgafelügyelő - proctor

felülvizsgál - reconsider

ismételten megvizsgál - reconsider

újból megvizsgál - reconsider

lélekelemzési vizsgálat alá vesz - psych

pszichoanalitikai vizsgálat alá vesz - psych

szigorú vizsgáztató - poser

tetemvizsgálat - autopsy

vizsgáztatás - interrogation

felülvizsgálás - reconsideration

ismételt megvizsgálás - reconsideration

vizsgaláz - jitter

vizsgálgatás - dissection

menetjegyvizsgáló - snapper

könyvvizsgáló - censor

vámvizsgáló - searcher

vizsgáló - searcher

kivizsgál - sift

megvizsgál - sift

kivizsgál - plumb

vizsgáló - verifier

alapos vizsgálat - inquisition

gondosan átvizsgál - peruse

vizsgálati - investigational

bírói vizsgálat - inquest

bírósági vizsgálat - inquest

vizsgálat - inquest

alaposan megvizsgál - scrutinize

tüzetesen megvizsgál - scrutinize

vizsgáló - appraising

vizeletvizsgálat - urinalysis

vizsgáló - inquisitor

vizsgálóbíró - inquisitor

vizsgáztató - interrogator

alaposan megvizsgál - scrutinise

tüzetesen megvizsgál - scrutinise

kitüntetéses vizsga - tripos

vizsgálóbírói - inquisitorial

átvételi vizsgálat - acceptance test

vizsgálódva - appraisingly

alkalmassági vizsga - aptitude test

vérvizsgálat - blood test

vércukorvizsgálat - blood-sugar estimation

vizsgálóbizottság - board of enquiry

vizsgabizottság - board of examination

vizsgabizottság - board of examiners

vizsgáztató bizottság - board of examiners

átvizsgáló tiszt - boarding officer

átvizsgálást végző hajó - boarding ship

egyedi vizsgálat - case study

hites könyvvizsgáló - certified public accountant

okleveles könyvvizsgáló - chartered accountant

ellenőrző vizsgálat - check assay

megvizsgál vmit - check on sg

felülvizsgál - check up

kivizsgál - check up

kivizsgálás - check-up

repedésvizsgáló - crack detector

vámvizsgálat - customs examination

roncsolásos anyagvizsgálat - destruction test

vizsgálat - disquisition

vizsgálódás - disquisition

doppingvizsgálat - dope test

autóvezetői vizsga - driving test

gépkocsivezetői vizsga - driving test

ellenállóság-vizsgálat - endurance test

kopásvizsgálat - endurance test

felvételi vizsga - entrance examination

vizsgadíj - examination fee

vizsgabizottság - examination panel

vizsgáló - examination room

minden vonatkozásban megvizsgál egy kérdést - examine a question in all its bearings

minden oldaláról megvizsgál egy kérdést - examine a question in all its bearings

vizsgabizottság - examining board

vizsgabizottság - examining body

vizsgáztató bizottság - examining body

vizsgáló - examining room

fáradásvizsgálat - fatigue test

kifáradás-vizsgálat - fatigue test

államvizsga - final exam

államvizsga - final examination

egyetemi felvételi vizsgára készül - fit oneself for college

kiválóan vizsgázik - floor a paper

közelebbről megvizsgál vmit - get a nearer view of sg

átesik a vámvizsgálaton - get through the customs

felülvizsgál vmit - give sg the once-over

átvizsgál - go over

átvizsgál - go through

vizsgára megy - go up for an exam

záróvizsga - great go

megvizsgál vmit - have a look at sg

túl van a vizsgán - he is through his exam

minden oldalról megvizsgál - hear both sides

minden oldalról megvizsgál egy kérdést - hear both sides of a question

lelkiismeret-vizsgálatot tart - hold communion with oneself

doktori vizsgát tesz - incept

értelmességi vizsgálat - intelligence test

intelligenciavizsgálat - intelligence test

szerelvényvizsgálat - kit inspection

hazugságvizsgáló készülék - lie-detector

alapvizsga - little go

elővizsga - little go

megvizsgál - look at

minden oldalról megvizsgál - look at both sides

minden oldalról megvizsgál egy kérdést - look at both sides of a question

kivizsgál - look into

megvizsgál - look into

átvizsgál - look over

átvizsgál - look through

kivizsgálás - medical check-up

kórházi kivizsgálás - medical check-up

orvosi vizsgálat - medical examination

franciából jelentkezik vizsgára - offer French

közelebbről megvizsgálva - on closer examination

tovább vizsgálva - on further investigation

szóbeli vizsga - oral test

vizsgafelelés - oral test

vizsgafelelet - oral test

vizsgakérdések - oral test

leteszi a vizsgát - pass an exam

átesik a vámvizsgálaton - pass the customs

besorolási vizsga - placement examination

besorolási vizsga - placement test

puskát vizsgára! - port arms!

javítóvizsga - post-mortem

osztályvizsga - promotional examination

lélekelemzési vizsgálat alá vesz - psychoanalyze

pszichoanalitikai vizsgálat alá vesz - psychoanalyze

vizsgát letétet vkivel - put sy through an examination

vizsgának vet alá vkit - put sy through an examination

képesítővizsga - qualifying examination

vizsgálat tárgyát képező kérdés - question under investigation

vizsgára ismét jelentkezik - re-enter for an examination

vizsgának újból nekivág - re-enter for an examination

vizsgának újból nekimegy - re-enter for an examination

rutinvizsgálat - routine medical examination

parlamenti vizsgálóbizottság - royal commission

átcsúszik (vizsgán) - scrape through

lelkiismeret-vizsgálatot tart - search the heart

biztonsági vizsgálat - security check

biztonsági vizsgálat - security checking

kivizsgál - see into

megvizsgál - see into

szexvizsgálat - sex-test

egyedi vizsgálat - single test

vizsgázni megy - sit for an exam

vizsgázik - sit for an examination

megvizsgál vmit - sit on

megvizsgál vmit - sit upon

lelkiismeret-vizsgálat - soul-searching

önvizsgálat - soul-searching

csillagvizsgáló - star-gazer

érdes csillagvizsgálóhal - star-gazer

csillagvizsgálás - star-gazing

államvizsga - state exam

államvizsga - state examination

vizsgára előkészít vkit - stuff sy for an exam

vizsgának vet alá vkit - subject sy an examination

vizsgázik - take an exam

félévi vizsgák - terminal examinations

negyedévi vizsgák - terminal examinations

pilótavizsga - test flight

ügyletek vizsgálata - test of transactions

radioaktív atomokkal végzett vizsgálatok módszere - tracer technique

megvizsgálhatatlan - untestable

vizeletvizsgálat - water test

írásbeli vizsga - written examination